Etiket arşivi: öğrenilmiş çaresizlik sonucu

Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtulmak

Öğrenilmiş Çaresizlikten KurtulmakÖğrenci başarısında benlik bütünlüğü ve öz güven önemli kavramlardır. Öğrencinin kendini değersiz hissetmesi yanında ne yaparsa yapsın kendini başarısız hissetmesi ve başarısız olacağına ilişkin tutumlarına öğrenilmiş çaresizlik denir.  Bu duygu öğrencinin başarılı olmak için harekete geçmesi gereken dürtüye zincir vurur. Öğrenci çalışmak istemez. Nasıl olsa yine yapamayacağım diyerek denemelerden uzak durur.

Öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmak için öğrenci öğretmenine ve velilerine önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Öğrenci başarılı olduğu her durumda mutlaka ödüllendirilmelidir. İşin aslında zor olmadığını, işin ilminin bilinmesi gerektiği, herkesin rahat başarılı olabileceği uygun bir dille ifade edilmelidir. Zor diye bir şeyin olmadığını zorluğu insanın pes etme durumu ile alakalı olduğu anlatılmalıdır.

Öğrenilmiş çaresizlik genelde başarısız denemelerden sonra gerçekleşir. Kişi başarısız olma nedenlerini araştırmak yerine kendine yüklenir. Yetersiz ve  beceriksiz olduğunu düşünmeye başlar. Bir kaç denemeden sonra artık başarma konusunda umudu azalan kişi artık ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım diyerek denemelerden vazgeçer. Bu durumda olan kişilerin iyi bir rehberliğe ihtiyacı vardır. Başarısız olma nedenleri tüm çıplaklığı ile kişinin gözleri önüne serilmelidir.

Öğrenilmiş çaresizlik sonucunda kişiler pasif hale gelir. Boş vermiş bir yapıya bürünen kişi hedefsiz hayat onu nereye sürüklerse o yönde hareket eder. Bu tip kişilere kısa vadeli hedefler koyup başarma duygusu yaşatmak gerekir. Bunu da ancak okulda öğretmenler evde anne ve babalar sağlayabilir.