Etiket arşivi: sağlam öğrenme

Öğrenmenin Pekiştirilmesi

Öğrenmenin PekiştirilmesiÖğrenme bireyin davranışlarında değişiklik meydana getirme süreci olarak bilinir. Bu sürecin başarılı olması için öğrenmenin anlık değil kalıcı boyutta olması gerekir. Kalıcı öğrenmeler için pekiştirmeler oldukça önemlidir. Öğrenmenin pekiştirilmesi farklı aşamalarda gerçekleşir. İlk aşama öğrenme esnasında öğretilenlerin bol örneklerle gösterilmesidir. Bir defa gösterilen bilgiler çabuk unutulabilir. Örnekler anlatılanların zihne sağlam yerleşmesine neden olur. Çağrışımları kuvvetlendirir.

Konular öğretildikten sonra verilen çalışma yaprakları ve konu tarama testleri öğrenmeyi pekiştiren diğer araç gereçlerdir. Testlerde konunun farklı boyutları ele alınır.  Olayları farklı değerlendirme, olumsuzluklar arasından ayırt etme gibi birçok davranış kazanılabilir. Testlerde yanlışlardan yola çıkarak doğrulara ulaşılabilir. Bir olayın farklı durumları testlerde çeldirici olarak konulabilir.

Öğrenmenin pekiştirilmesinde diğer enstüruman ev ödevleridir. Ev ödevleri ile öğrenilen bilgiler evde veli destekli pekiştirilmiş olur. Evde boş vakti değerlenen çocuk farklı zamanlarda öğrendiklerini pekiştirme imkanına sahip olur. Ev ödevleri çocukların seviyelerine uygun verilmelidir. Okulda öğrenilen bilgilerle eşdeğer olmalıdır. Ödevler öğrenciyi sıkmamalı ve boğmamalıdır. Çocuklara okulda öğrenmedikleri konulardan ödev vermek çocuğun başarısız ve yetersiz olduğu duygusuna kapılmasına neden olacaktır. Bu yüzden mutlaka konular önce çocuğa okulda öğretilmeli ve ona göre ödevler verilmelidir.

Ödevler mutlaka kontrol edilmelidir. Çocuğun yanlışı anında düzeltilmelidir. Böylece öğrenilenler de yanlış anlaşılmalar giderilir tam ve sağlam öğrenme gerçekleşmiş olur. Ödevler mutlaka çocuklarla birlikte değerlendirilmeli her ödev doğru kabul edilmemelidir.